Telefon 212235100 – prodejci energií. Telefonní šmejdi.
Přidal: Gábi