Telefonní číslo 225065595 – nabízejí předplatné novin. Nevyžádaný hovor.
Přidal: Efa