Číslo 266799334 je call centrum České spořitelny. Nabídka připojištění pracovní neschopnosti pro zákazníky, kteří vlastní jejich kreditní kartu.
Přidal: Jirka