Tel. číslo 296508368. jde o nějakou anktetu. Obtěžují pořád.
Zadal: Sindy