Telefonní číslo 553636923 – vnucují se k návštěvě v bytě. Záminka kontrola již uzavřených pojistných smluv. Obtěžující, vtěrné.
Přidal: Daky