Telefonní číslo 601995911 – Česká pojišťovna, nabídka pojištění. Nevyžádaný hovor.
Přidal: Mako