Telefonní číslo 605054465 – nabízejí satelitní televizi. Jednoznačně obtěžující hovor.
Přidal: Sukol