Telefonní číslo 606021595 – ušetřeno.cz (srovnávání dodavatelů plynu, elektřiny, mobilní tarify, internet…). Jednoznačně obtěžující hovor.
Přidal: Dick