Telefon 608812283 otravné call centrum s různými nabídkami. Telefonní spam.
Přidal: P. Trebin