Telefonní číslo 729930989 – Škofin, nabídka pojištění. Nevyžádaný hovor.
Přidal: Ludva