Telefonnní číslo 733129545: nabídka produktů, monitorovaný a hlavně obtěžující hovor. Zablokovat!
Přidal: Davor