Telefonní číslo 738000935 – neodbytní obtěžovači z Bohemia Energy (call centrum). Obtěžující hovor, telefonní spam.
Přidal: Ferdyš