775858142 – prý vám zhodnotí peníze (investice). Jsou neodbytní. Zablokujte si je.
Přidal: Zimo