9996217 – sms s odkazem na internet (spam).
Přidal: Palo