Telefon 212245800 – marketingový průzkum. Obtěžují.
Přidal: Petisek