Telefonní číslo 226510517 = telemarketing. Nabízí všechno možné. Nevyžádaný hovor, obtěžující hovor, telefonní spam.
Přidal: Dino