Telefonní číslo 246050791 – Studio moderna, monitorovaný hovor. Obtěžující hovor, telefonní spam.
Přidal: Defen