Telefonní číslo 323040400, MND (Moravské naftové doly). Vyžádaný hovor.
Přidal: Monika