Telefonní číslo 517078492 – nabídka pojištění. Obtěžující hovor.
Přidal: Linda