Telefonní číslo 602306394 je Inkasní expresní servis (vymahači pohledávek). Obtěžují.
Přidal: Miki