Telefonní číslo 726131200 – vymáhání pohledávek CitiBank. Pořád otravují.
Přidal: Ali