Telefonní číslo 729930890 = obtěžující hovor, nabídky různého pojištění, tarifů…
Přidal: Martin