Telefonní číslo 738000892 – Bohemia energy (elektřina). Obtěžující hovor, telefonní spam.
Přidal: gejza