158 – Policie České republiky

156 – Městská (obecní) policie

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

150 – Hasičský záchranný sbor České republiky

155 – Zdravotnická záchranná služba