228227732 – automat Alza otravuje celý den. Nevyžádané, otravné!!!
Zadal: Radi