234722998 – prozvání několikrát za sebou v nočních hodinách.
Přidal: Radek