Podezřelé volání 3 sekundy ze Seischel
Přidal: Jasna Procházková