Telefonní číslo 373721643 – vydávají se za Český červený kříž a chtějí sponzorský dar. Nevyžádaná a podezřelá nabídka sponzorování.
Přidal: Jan