Opakovaně v cca týdenní pauza mne protáčí číslo 974 361 455, ov šem když to zdvihnu, je tam ticho, dnes dokonce pod číslem naskočweilio: Umlčený hovor., To jsem ještě
Zadal: Ludmila Brožíková