přes toto č.byla provedena rezervace, host nezaplatil

Zadal: Jitka Hlinková