498511619 – volá a nikdo se neozývá. O koho se jedná???
Zadal: Nina