Telefonní číslo 532191473 je agentura FOCUS Marketing. Provádějí marketingový výzkum, výzkum veřejného mínění, výzkumy médií, interní výzkumy v organizacích, oborové výzkum. Obtěžují.
Přidal: Rimis