Firma Farmíto s.r.o. Petr Jeřábek !!! info@farmito.cz
Jde o podvodnou společnost snažící se napálit lidi, kteří neznají cenu svých pozemků.
Podvodná firma nabízí odkup pozemku s 10x nižší cenou než ve skutečnosti je!
Vyhledávají si lukrativní pozemky přes katastr nemovitostí a zasílají opakovaně dopisy s nabídkou „lukrativního odkupu pozemků!
Zadal: Jan Kolda