Telefonní číslo 603841905 – nevyžádaná nabídka telefonních služeb. Obtěžující hovor.
Přidal: Marek