606582157 – nevyžádaná nabídka dluhopisů.
Zadal: Raomen