Telefonní číslo 608005683 – středisko zpráv Vodafone.
Přidal: Pavel