Telefonní číslo 608812297 – T-Mobile s nabídkou. Nevyžádaný hovor.
Přidal: Vávra