Lanaření šmejdů na přestup s odběrným místem na elektřinu. Představí se jako „Energetické závody“ a snaží se nechat si potvrdit a vylákat informace o vás.
Přidal: Iva Nechciuvest