722143891 – nabídka zhodnocení peněz (akcie).
Zadal: Martin