Telefonní číslo 729968882 – vlezlá nabídka pojištění. Nevyžádaný hovor.
Přidal: Jana