730332154 – automat, virtuální robot Martin. Obtěžující!
Zadal: Vašo