Telefonní číslo 730514306 – Česká Regionální Energetika. Přemlouvají k přechodu k nim. Obtěžující telefonát.
Přidal: Hofflin