Tel. číslo 737298450 prozvání. Denně! Je to silně obtěžující. Asi telefonní automat.
Přidal: Papka