Telefon 770111438 – kapitálové trhy (Forex). Obtěžující hovor.
Přidal: Petr