770611000 – Akademie obchodování (online obchodování). Nevyžádaný hovor.
Zadal: Tamo