Ohlásila se jistá paní Vorš***ová z firmy PSI [péesí] a nabízela finanční spoluúčast na dovozu zboží z Vietnamu s tím, že já pak budu dostávat nějaký procentní podíl. Firma neměla a nemá svolení ke zpracování osobních údajů a už vůbec nemá svolení k užití osobních údajů za účelem marketingu a tedy porušuje GDPR.
Přidal: Štěpán H.