Telefonní číslo 773072201 – NN pojišťovna, otravná nevyžádaná nabídka.
Přidal: Jana