Telefonní číslo 774613016 – nabídka investice, viz. dobrainvestice.eu
Přidal: Jura