790811811 – Nordic Telecom, vyžádaný hovor, domluva ohledně instalace internetu.
Zadal: Anna