Včera se osoba pod tímto číslem pokoušela o podvod.
Přidal: Jiří Pecha